Håltagning med precision 

Effektivitet & säkerhet 

Effektivitet, miljömedvetenhet och säkerhet är alltid vår högsta prioritet när vi arbetar, vi ser till att arbetsplatsen är ren och snygg efter arbetet.

Kompetens & kapacitet

Som totalentreprenör besitter vi omfattande kunskaper och kapacitet för att hantera projekt med varierande behov och förutsättningar.

Borrning

Vi erbjuder borrningsarbeten för stora till små projekt. Med moderna maskiner och yrkesskicklig personal kan vi ta oss ann olika typer av komplexa projekt.

sågning

Med moderna maskiner och yrkesskicklig personal kan vi erbjuda sågning med största noggrannhet och kvalitet. 

 

Rivning

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för diverse rivningsuppdrag baserat på kundens krav. Med modern utrustning avlägsnar vi väggar, tak och golv. Rivningsmaterial sorteras noggrant och placeras i containrar som sedan hämtas av den ansvariga miljöentreprenören.

Sanering

Vi sanerar miljöfarliga ämnen ur fastigheter såsom asbest och PCB enligt rådande lagkrav, certifieringar och med rätt uppföljning och slutdokumentation.

tveka inte att
kontakta oss

Hisingens Betonghåltagning AB garanterar ett kvalitetsarbete med ett hållbart resultat tack vare vår långa erfarenhet och öga för detaljer. 

kontakta oss